• Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo Vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng VP
  • Điện thoại:
   0986874138
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0974714449
  • Email:
   lth.huonglt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: