• Chu Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01636717989
  • Email:
   thuan.gv.thpttranphu.gialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Nam Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0968682813
  • Email:
   namphuong1611@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962705785
  • Email:
   hangnguyentoan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0984224289
  • Email:
   hoangthithanhthuynd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0976184279
  • Email:
   thuanduyen_7882@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Anh Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0979325945
  • Email:
   sremtranphu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: