• Nguyễn Đình Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0906047675
  • Email:
   quynhhoa52@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bế Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   01274968188
  • Email:
   diepbethi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0984335085
  • Email:
   khachhang201480@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Đại Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0902434819
  • Email:
   dainghia.gv.thpttranphu.gialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
   0936119090
  • Email:
   ng_ngan200@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ: