Trường THPT Trần Phú Chư prông được thành lập theo quyết định số 74/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 2004 của UBND Tỉnh Gia lai trên cơ sở tách ra từ phân hiệu của trường THPT Lê Quý Đôn Chư prông, đặt tại xã Thăng Hưng, Chưprông.

Từ những ngày đầu mới thành lập, trong những điều kiện còn khó khăn về CSVC, trang thiết bị dạy học, về đội ngũ CB,GV và điều kiện kinh tế - xã hội địa phương ; nhà trường đã tập trung cho việc xây dựng và ổn định mọi hoạt động dạy và học, đến nay cơ bản đã đạt được những nền tảng ban đầu .Đến thăm nhà trường hiện nay, hẳn ai cũng ngạc nhiên về những thay đổi đó ; cơ sở vật chất ,trường sở, trang thiết bị dạy học đã được xây dựng khá đầy đủ và đạt chuẩn với 12 phòng học lý thuyết, 3 phòng học thực hành Lý, Hóa, Sinh; 02 phòng vi tính ;02 phòng thính thị ; 1 phòng thiết bị, 01 phòng Thư viện, với  các trang thiết bị dạy học được đầu tư đầy đủ theo dự án phát triển THPT, khu hiệu bộ với đầy đủ các phòng làm việc, hành chính- văn phòng, chuyên môn.

Đội ngũ CBQL,GV nhà trường ban đầu từ chỉ có 01 CBQL, 2 tổ chuyên môn với 14 CB,GV , đã nhanh chóng được bồi dưỡng, phát triển về số lượng và nghiệp vụ quản lý, giảng dạy, có khả năng tiếp cận và thực hiện yêu cầu đổi mới; đến nay đã có  2 CBQL nhà trường, 7 Tổ chuyên môn với 46 GV và 01 Tổ Văn phòng. Số GV giỏi nòng cốt trong giảng dạy chiếm tỉ lệ gần 35%, có 03 thạc sĩ, 01 GV đang theo học chương trình sau Đại học .Cán bộ văn phòng ngày càng được chuẩn hóa, đảm bào thực hiện tốt công tác Thư viện, Thiết bị thực hành, Văn thư, Kế toán.

Từ 344 học sinh với 8 lớp học ban đầu, đến nay số lượng đã dần ổn định ,hàng năm có khoảng 720 HS với 18 lớp học. Chất lượng học tập sau những năm đầu còn nhiều hạn chế nhất định, đến nay đã được nâng lên cao hơn, thực chất hơn, chất lượng tốt nghiệp THPT tăng đều , năm học 2008-2009 đạt 83,9%,vượt mức bình quân của Tỉnh; số lượng HS đỗ vào ĐH ngày càng nhiều khoảng 12,5%. Đến năm học 2012-2013 tỉ lệ đỗ nghiệp lên đến 97,57% và đỗ ĐH-CĐ trên 40%. Trong những năm học qua, nhà trường luôn đạt danh hiệu thi đua tập thể Lao động tiên tiến.

Bước vào năm 2013, nhà trường tiếp tục  xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, để đưa nhà trường từng bước đạt những tầm cao mới, phấn đấu xây dựng nhà trường có chất lượng giáo dục, đào tạo đạt chuẩn, đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.